Vooruitgang is snel wanneer leraar en student verbinding maken, dus dit is voor mij de belangrijkste factor in mijn benadering van lesgeven - samen met een goede lach terwijl we bezig zijn!

New content will be translated into Dutch and added soon....

© 2020 by Haarlem English Lessons 

© 2013-2019 by Deobrah Knight English Lessons